Botsabsober
 • Snel en flexibel inzetbaar
 • Is duidelijk zichtbaar op grote afstand
 • Zorgt voor veiligheid voor zowel wegwerker als weggebruiker
 • Zorgt voor veilige doorstroming van het verkeer tijdens wegwerkzaamheden en calamiteiten
 • Inzetbaar op zowel rijks- als provinciale wegen
Aktiewagen
 • Diverse types Aktiewagens
 • Energievoorziening door zonnepanelen
 • Energie zuinige verlichting
 • Compleet zelfvoorzienend
 • Eenvoudig hydraulisch te bedienen
 • Optioneel met splitsingspijl
 • Zorgt voor veiligheid van zowel wegwerker als weggebruiker
 • Pijl duidelijk zichtbaar op afstand
 • Zorgt voor veilige doorstroming van het verkeer tijdens wegwerkzaamheden en calamiteiten
Vluchtstrookkar
 • Te gebruiken als voorwaarschuwing
 • Eenvoudig te plaatsen
 • Verschillende borden combinaties mogelijk
RAIN
 • Rijdende Afzetting In de Nacht
 • Vrij programmeerbaar, alle combinaties mogelijk
 • Groene systemen, werkt op accupakket
MRS
 • Mobiele Rijstrook Signalisatie
 • Full Color LED schermen, vrij programmeerbaar
 • Op afstand in- en uit te schakelen
 • Werk volledig autonoom
 • Snel te plaatsen bij bijvoorbeeld calamiteiten
 • Beschikbaar tot wel 4 rijstroken
DRIS
 • Dynamisch Rijstrook Informatie Systeem
 • Full color full matrix LED scherm
 • Op afstand te programmeren
 • Werkt volledig zelfstandig
 • Snel te plaatsen bij bijvoorbeeld calamiteiten
Mobilight
 • Mobiele lichtmast met eigen dieselaggregaat
 • Mast roteerbaar en lampen verstelbaar
 • Eenvoudig en snel te plaatsen
 • Hoogte verstelbaar
Tekstkar
 • Diverse Tekstkarren om het verkeer te informeren
© 2018 Van Deuveren Traffic B.V.